Mehatronika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Inženir mehatronike
Kraj izvajanja:
Novo Mesto

O študijskem programu

Poklici na področju mehatronike so novodobni poklici, ki so kombinacija treh področij: strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. To so poklici, ki so se zaradi vse večje avtomatizacije proizvodnih procesov nedolgo nazaj začeli pojavljati v industrijsko razvitih državah. V Evropi velja mehatronika za eno najbolj obetavnih področij. Namesto sistemov, ki so pretežno mehanski ali električni (z nekaj elektronike), na trg prihajajo čedalje bolj kompleksni mehatronski sistemi, katerih osnovna značilnost je povezanost mehanskih komponent, elektronskih delov in informacijske tehnike. Nobena sodobna proizvodnja ne more več delovati brez strojev, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov, in brez avtomatiziranih linij. Mehatronika združuje osnovna znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj sistemov in naprav.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 

Prejšnji članek
Naslednji članek