Sponzorirano

  Menedžment kakovosti

  Knjižna polica
  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Doktorski
  🏛️ Univerza: Samostojni visokošolski zavodi
  🏢 Zavod: Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto
  📅 Trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Novo mesto
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Temeljni cilj podiplomskega študijskega programa tretje stopnje Menedžment kakovosti je doktorandu zagotoviti sposobnost nenehnega samopreseganja in prepoznavanja paradigmatičnih premikov in zmožnost oblikovanja sodobnih inovativnih konceptov in pristopov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja posameznikov, organizacij in skupnosti.

  V sklopu doktorskega študija doktorandi predhodno pridobljena znanja in kompetence poskušajo nadgraditi z vsebino temeljnih gradnikov celostnega uravnoteženega sonaravnega razvoja (omrežja, cikličnost, sončna energija, partnerstvo, različnost, dinamično ravnotežje…) in že na začetku prepoznavati ključno različnost v objektu osrediščenja.

  Vpisni pogoji

  V prvi letnik doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor izpolnjuje najmanj enega od naslednjih kriterijev:

  • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pri tem na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
  • kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pred tem dokončal dosedanji visokošolski strokovni program (pred bolonjskim sistemom), pri čemer je moral opraviti skupno najmanj pet letnikov študija.
  • kdor je končal dosedanje programe za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Ti morajo opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 KT po ECTS, ki obsegajo naslednje predmete: Trajnostno globalno trženje; Strategije in procesi organizacije; Ustvarjalnost in inovativnost; Vodenje in organizacijska kultura; Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti.

  Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.700€

  Sponzorirano

  Exit mobile version