Multimedija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister inženir multimedije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se izvaja
skupaj s Fakulteto za elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in IKT.
Program usposobi študente za učinkovito načrtovanje in izvedbo multimedijskih
rešitev, razvoj programske opreme, analizo in obdelavo multimedijskih vsebin
ter vizualno predstavitev informacij. Predstavlja nadgradnjo univerzitetnega programa
prve stopnje Multimedija. Številni izbirni predmeti študentu omogočajo, da
poglobi znanja s specifičnih področij multimedije in pridobi kompetence, ki ustrezajo
profilom snovalca multimedijskih storitev, oblikovalca uporabniške izkušnje, analitika
multimedijskih vsebin ali sistemskega inženirja multimedije.

Vpisni pogoji

V interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se lahko vpiše, kdor:

  • (a) ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo),
  • (b) ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod a) in je pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE,
  • (c) ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in b), v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk),
  • rezultate izbirnega izpita (80 % točk).