Naravovarstvo

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Inženir naravovarstva
Kraj izvajanja:
Novo Mesto

O študijskem programu

Program študente usposobi za izvajanje trajnostnega razvoja na podrožju gospodarjenja z naravnimi viri, svetovanje pri uporabi gensko spremenjenih organizmov (GSO) in pri ravnanju s trdoživimi organskimi onesnaževali, za načrtovanje postopkov varstva naravnih vrednot in sodelovanje pri uvajanju tehnoloških postopkov varovanja habitatov in ekoremediacij, za organizacijo, izvajanje in spremljanje ukrepov varstva naravnih vrednot, varovanja habitatov in ekoremediacij ter druge poklicno specifične naloge.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.