Mednarodne in diplomatske študije

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Nova Univerza
Zavod:
Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj NU
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Kranj

O študijskem programu

Doktorski študijski program omogoča nadaljevanje izobraževanja na fakulteti, hkrati pa pomeni tudi dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov. Študijski programi Fakultete za državne in evropske študije tvorijo povezano celoto.

Najpomembnejši cilji doktorskega študija so, da se študent nauči samostojnega znanstvenega dela, da opravi obsežno raziskavo na ozko opredeljenem področju mednarodnih in diplomatskih študij in da izdela izvirno in obsežno pisno delo znanstvene narave.

Doktorski študij omogoča poglobitve študentovega znanja na specialno opredeljenem področju, pri čemer mora študent primerno uporabiti običajne metode znanstvenega dela na mednarodnem in diplomatskem področju. Hkrati pomeni doktorska naloga izviren prispevek k slovenski znanosti mednarodnih in diplomatskih študij. Kot takšna ima lahko tudi določen neposredni praktični pomen, četudi to ni nujni cilj doktorskega študija.

Z doktorskim študijskim programom Mednarodne in diplomatske študije želi fakulteta poleg navedenega prispevati tudi h krepitvi doktorskih študentov na področju mednarodnih in diplomatskih študij. Doktorski študij prav tako omogoča, da fakulteta prispeva k razvoju slovenske diplomatske znanosti in mednarodnih odnosov, s spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov, ter s spodbujanjem vključevanja v raziskovalne projekte in objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

V tretjem semestru študent izbere eno od dveh študijskih smeri (Mednarodni in diplomatski modul ali Varnostni in migracijski modul) v okviru katere vpiše dva obvezna predmeta.

Vpisni pogoji

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov iz četrtka odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če opravijo še dodatne študijske obveznosti v
 • obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska komisija, odvisno od vrste študijskega programa),
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS, o tem odloča študijska komisija fakultete.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate),
 • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezik angleščina,
 • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.300 €

Študijske smeri

 • Mednarodni in diplomatski modul
 • Varnostni in migracijski modul
Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
66SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se