Slovenski študiji

  Nova univerza

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: diplomant slovenskih študijev (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Akreditiran triletni univerzitetni dodiplomski program Slovenski študiji združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr.

  Fenomen raziskovanja in študija je transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in so Slovenci kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega samobitnost in državnost je determinirala in ga trajno sodoloča centralna zona nacije.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.000 €

  Prejšnji članekMedijske umetnosti in prakse
  Naslednji članekSlovenski študiji

  Glavni urednik