Sponzorirano

  Oblikovanje materialov – kamen

  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Višješolski
  🏛️ Univerza: Višješolski zavodi
  🏢 Zavod: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir oblikovanja
  ?️ Kraj izvajanja: Sežana

  O študijskem programu

  Program ponuja programski modul Kamen. Študij je naravnan k praktičnemu in kreativnemu delu. Povezuje strokovnoteoretična in praktična znanja – omogoča uporabo teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju konkretnih problemov v praksi. Študente usposobi za reševanje različnih oblikovalskih nalog ter jih navaja na samostojno in timsko delo.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus posebne nadarjenosti.
  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  Sponzorirano

  Exit mobile version