Okoljsko inženirstvo

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir okoljskega inženirstva (UN)
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Univerzitetni študijski program 1. stopnje OKOLJSKO INŽENIRSTVO (pred 2021/2022 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA) obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekOblikovanje in tekstilni materiali
  Naslednji članekInformatika

  Urednica revije Študent