Pedagogika (dvopredmetni)

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister pedagogike
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilj študijskega programa je izobraževanje strokovnjakov, ki bodo z dokončanjem študijskega programa Pedagogika pridobili znanja, spretnosti in sposobnosti za reševanje zahtevnejših problemov in nalog s področja vzgoje in izobraževanja v šolskem in izvenšolskem okolju, ki bodo usposobljeni za prevzemanje najodgovornejših vodstvenih položajev na področju vzgoje in izobraževanja in v drugih družbenih dejavnostih, ki bodo usposobljeni za prepoznavanje in analizo aktualnih procesov in razmer v vzgoji in izobraževanju, kritično soočenje s temi procesi in ustvarjalno ter družbeno odgovorno sooblikovanje sistemskih in drugih dokumentov s področja vzgoje in izobraževanja, ter ki bodo sposobni na podlagi zahtevnejšega raziskovalnega aparata sooblikovati in razvijati pedagoško znanost ter reševati pedagoške probleme v šolskem, izvenšolskem in širšem družbenem okolju.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje s strokovnega področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 23 KT iz predmetov: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 KT), Uvod v pedagogiko (4 KT), Zgodovina pedagogike (6 KT), Osnove didaktike (6 KT), ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (Vzgojitelj predšolskih otrok), ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 23 KT iz predmetov: Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 KT), Uvod v pedagogiko (4 KT), Zgodovina pedagogike (6 KT), Osnove didaktike (6 KT).
  Prejšnji članekVelnes
  Naslednji članekLatinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni)

  Urednica revije Študent