Poslovna informatika

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
B2 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
 Diplomirani poslovni informatik (VS)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Namen in upravičenost programa izhajata iz interdisciplinarnega znanja, s poudarkom na poslovnih in informacijsko komunikacijskih vedah. Povezava teh znanj omogoča hkratno temeljno razumevanje poslovnih in organizacijskih struktur ter procesov in veščin učinkovite poslovne komunikacije na eni, in razvito sposobnost uporabe informacijskih tehnologij in razvoja informatike za podporo poslovnim procesom, na drugi strani.

Struktura študijskega programa zagotavlja, da bodo študentje pridobili kompetence za poslovna znanja (temeljna teoretična znanja s področja ekonomije in upravljanja) in kompetence za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri reševanju konkretnih problemov iz poslovne prakse. V okviru tega programa je še poseben poudarek dan na dodatna, predvsem računalniška znanja ter znanja s področja trženja in ravnanja s človeškimi viri, kjer se tudi s smotrno zasnovanim naborom izbirnih predmetov omogoča bodisi dodatna širina z navezavo na različna poslovna in računalniško informacijska področja, bodisi izbira bolj specifičnih predmetnih področij.

Diplomanti so sposobni neposredno uporabiti pridobljena znanja pri reševanju konkretnih nalog iz poslovne prakse in so usposobljeni za ustrezno soočanje z razvojnimi izzivi organizacije.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Šolnina se izračuna individualno na podlagi manjkajočih obveznosti študenta, saj se priznajo predhodno pridobljena znanja v predhodnih formalnih in neformalnih izobraževanjih.