Sponzorirano

  Poslovni sekretar (Velenje)

  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Višješolski
  🏛️ Univerza: Višješolski zavodi
  🏢 Zavod: Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Poslovni sekretar
  ?️ Kraj izvajanja: Slovenj Gradec

  O študijskem programu

  Študentje si med študijem pridobijo kompetence s področja odločanja in reševanja problemov, prilagodljivosti novim situacijam, kakovosti opravljenega dela, komunikacije in upravljanja z informacijami. Poleg tega pridobijo tudi kompetence s strokovnih področij, kot so ekonomija, vodenje, pravo, informacijsko-komunikacijska tehnologija ter pisarniško poslovanje, za učinkovito reševanje praktičnih problemov ter samostojno načrtovanje, vodenje in spremljanje aktivnosti.

  Med kompetencami, ki so v tem poklicu še posebej nepogrešljive, je tudi uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in komunikacije v različnih jezikih ter predstavljanje organizacije znotraj in navzven.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  Sponzorirano

  Exit mobile version