petek, 2 decembra, 2022

Poučevanje angleščine (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister profesor angleščine
?️ Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Glavni cilji programa so: razviti pri študentih razumevanje načel poučevanja angleščine, ki izhajajo iz najnovejših spoznanj jezikoslovnih in pedagoško-psihološko-didaktičnih ved o usvajanju in učenju tujega jezika ter jim privzgojiti pedagoški način razmišljanja; omogočiti študentom, da se na način postopnega in nadzorovanega uvajanja v pedagoško prakso usposobijo za poučevanje angleščine in pedagoško delo v razredu; dvigniti jezikovno usposobljenost študentov na takšno stopnjo, da bodo lahko postali dobri modeli za učinkovito komuniciranje v angleškem jeziku,; doseči, da bodo študenti dobro poznali kulturo in književnost angleško govorečih narodov; razviti pri študentih splošne intelektualne sposobnosti, s pomočjo katerih se bodo lahko v času zaposlitve prilagajali spreminjajočim se profesionalnim okoljem, še posebej sposobnost za kritični premislek (refleksijo) lastne prakse; doseči pri študentih razumevanje širšega konteksta svoje bodoče profesionalne prakse, še posebej šole in širše skupnosti; doseči pri študentih usposobljenost za samostojni študij in samovrednotenje, ki sta pogoj za njihov profesionalni razvoj po končanem študiju oz. po vstopu v poklic.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja angleškega jezika in književnosti, ali
  • končan študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Funkcionalna pismenost v angleščini, Angleški jezik – oblikoslovje in Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva ter druge obveznosti, ki jih glede na profil kandidata določi Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, ali
  • diploma univerzitetnih študijskih programov s področja angleškega jezika in književnosti, sprejetih pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število KT na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.
30,075SledilcevVšečkaj
3,397SledilcevSledi
2,640SledilcevSledi
230SledilcevSledi
12NaročnikovNaroči
piksel