Predšolska vzgoja (Ptuj)

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
  Kraj izvajanja: Ptuj

  O študijskem programu

  Cilj programa je izobraziti vzgojitelje, ki bodo usposobljeni in pripravljeni za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in oziroma ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju.

  Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantom prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja.

  Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi razred devetletke).

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550 €

  Prejšnji članekPredšolska vzgoja (Koper)
  Naslednji članekSociologija

  Urednica revije Študent