torek, 31 januarja, 2023

Predšolska vzgoja

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Pedagoška fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) Pedagoška fakulteta Ljubljana
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki – predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki.

Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali poklicna matura v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000 €

30,075SledilcevVšečkaj
3,397SledilcevSledi
2,640SledilcevSledi
240SledilcevSledi
12NaročnikovNaroči