Sponzorirano

  Predšolska vzgoja

  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Visokošolski
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Pedagoška fakulteta UL
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ljubljana
  Sponzorirano
  EESTech oglas

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki – predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki.

  Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali poklicna matura v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000 €

  Sponzorirano

  Exit mobile version