Prehransko svetovanje – dietetika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za vede o zdravju Izola UP
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani dietetik (VS)
Kraj izvajanja:
Izola

O študijskem programu

Program je edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Njegov namen je razviti kakovosten, profesionalni kader, ki bo znal osveščati javnost in določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh.

Temeljni cilji programa so izobraževanje in usposabljanje študentov za poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike, ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presajanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo ter organizacija in vodenje prehranskih obratov.

Diplomanti se lahko zaposlijo v zdravstvenih ustanovah na primarni ravni (zdravstveni domovi, centri za zdravstveno vzgojo, Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja), v bolnišnicah (pediatrični, kirurški, internistični, onkološki in drugi oddelki bolnišnic), v socialnem skrbstvu (zdravstveno-varstveni zavodi, domovi za ostarele), v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole), v prehranskih obratih (vrtci in šole, delovne organizacije, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, bolnišnice), v catering obratih, v zdravstvenih svetovalnicah (v turizmu in vzgojno-varstvenih zavodih), športno-rekreativnih centrih, v vladnih in nevladnih organizacijah ter v pridelovalni in predelovalni industriji, farmacevtski industriji,…

Pridobljeno znanje diplomantom omogoča tudi izvajanje zdravstvenih projektov, managementa in promocije zdravja, s poudarkom na pomenu izbire zdravih in varnih živil in ustreznega načina prehranjevanja ter izvajanje zdravstvene vzgoje tako zdravih kot bolnih posameznikov in ogroženih skupin prebivalstva.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400 €