Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (dvopredmetni)

  🚩 Način študija: Redni
  🎓 Stopnja: Univerzitetni
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Filozofska fakulteta UL
  Sponzorirano

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in …
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojijo pa tudi osnovne prevajalske spretnosti. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture.

  Uspešno zaključen študij medjezikovnega posredovanja je najboljša priprava za dveletni magistrski študij prevajanja oziroma tolmačenja. Ena glavnih prednosti bolonjskih študijskih programov pa je večja prehodnost med programi, zato lahko diplomanti medjezikovnega posredovanja študij nadaljujejo tudi na številnih drugih področjih, kot so ekonomija, sociologija, novinarstvo, književnost,…

  Diplomirani strokovnjaki za medjezikovno posredovanje se lahko zaposlijo v najrazličnejših gospodarskih družbah, v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Program pa bo diplomante usposobil tudi za delo v različnih inštitucijah Evropske unije, ki je ob sprejemu Slovenije v EU izkazala velike potrebe ravno po tovrstnih kadrih.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Sponzorirano

  Exit mobile version