Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister primerjalne književnosti
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Program poglablja znanja s področja literarnih ved, ki jih študenti pridobijo na prvi stopnji. Natančneje jih seznanja s problemi komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature, saj je eno izmed osrednjih težišč študija prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Poleg tega študente/študentke vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih besedil.

Magistri pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražni so predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Usposabljeni so za zahtevnejše oblike literarnega ali kulturnega novinarstva, za zahtevnejše uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko ter za vodenje delavnic kreativnega pisanja. Poleg tega so usposabljeni tudi za delo v literarni vedi sami oziroma za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija ali
  • končan prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – dvodisciplinarna, ali
  • končan dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna (po starem študijskem programu) – kandidatu se prizna 60 KT, ali
  • končan dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna (po starem študijskem programu) – kandidatu se prizna 30 KT, ali
  • končan katerikoli drug prvostopenjski ali dodiplomski študijski program pred bolonjsko reformo s sorodnega strokovnega področja ter pred vpisom glede na zaključeno smer študija opravljeni diferencialni izpiti iz temeljnih predmetov primerjalne književnosti in literarne teorije v obsegu od 10 do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

 

Prejšnji članek
Naslednji članek