Računovodstvo in revizija

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Ekonomska fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Je računovodstvo v podjetju zgolj podporna dejavnost ali aktiven dejavnik odločitev za managerje in vlagatelje? Želite imeti nadzor nad uspešnostjo poslovnih odločitev, nepravilnostmi, prevarami? Želite postati revizor ali ocenjevalec vrednosti podjetij? Ste kdaj razmišljali, zakaj ste eden redkih, ki vam davki ne delajo sivih las, in pomislili, da bi postali davčni svetovalec, inšpektor?

Magistrski študij Računovodstvo in revizija – osnova za pravilne poslovne odločitve: uporaba računovodskih informacij pri odločanju o strategijah in vsakodnevnih odločitvah ter nadziranju le-teh; vodstvo družbene odgovornosti, celovito obravnavanje podjetij (družbena odgovornost podjetij in poročanje o njej); revizija računovodskega poročanja in notranja revizija; optimizacija podjetniških davkov.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.952€.

Prejšnji članek
Naslednji članek