petek, 27 januarja, 2023

Slovenistika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Novi Gorici
Zavod:
Akademija za glasbo UL

Logotip⏲️  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (-1 leta)
? ECTS kreditnih točk: -1 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: magister/magistrica slovenistike
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovje in Literarne vede.

Študijska smer LITERARNE VEDE omogoča pridobitev kar najbolj celovitega vpogleda v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Vpisni pogoji

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede, se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Prejšnji članek
Naslednji članek