Slovenistika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani slovenist(UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

V študijskem programu študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje slovenskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. Poleg splošnih kompetenc, študentje razvijajo tudi specifična znanja, kot so: leksikologija, leksikografija in druga znanja s področja slovarskega dela; lektoriranje, prevajanje, pisanje književne kritike in druge spretnostni, povezane z založniškim in publicističnim delom: poučevanje, zlasti poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika; spoznavanje jezika oglaševanja in jezika v turizmu; spoznavanje sodobne literature.

Diplomantje lahko delujejo kot pisci besedil, lektorji, novinarji ali uredniki v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (v gledališču, knjižnicah …) ter v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek