Slovenistika

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist(UN)
  Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  V študijskem programu študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje slovenskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. Poleg splošnih kompetenc, študentje razvijajo tudi specifična znanja, kot so: leksikologija, leksikografija in druga znanja s področja slovarskega dela; lektoriranje, prevajanje, pisanje književne kritike in druge spretnostni, povezane z založniškim in publicističnim delom: poučevanje, zlasti poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika; spoznavanje jezika oglaševanja in jezika v turizmu; spoznavanje sodobne literature.

  Diplomantje lahko delujejo kot pisci besedil, lektorji, novinarji ali uredniki v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (v gledališču, knjižnicah …) ter v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekLogistično inženirstvo
  Naslednji članekMedijska produkcija

  Urednica revije Študent