Slovenistika (enopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister slovenistike
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti.

V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeljiti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Poleg tega je posameznik po končanem programu usposobljen za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinirano reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij.

Usposobljen je za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature doma ali na mednarodnem področju, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski univerzitetni študij Slovenistika ali
  • končan prvostopenjski univerzitetni študij po programu Slovenistika (dvodisciplinarni) in opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 60 KT (predvidoma 30 KT), ali
  • končan katerikoli prvostopenjski univerzitetni študijski program ali nebolonjski 4-letni univerzitetni študijski program ter glede na smer končanega študija opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, (predšolska vzgoja,…) ter glede na smer končanega študija opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 60 KT, ali
  • končan nebolonjski eno ali dvopredmetni univerzitetni dodiplomski študij slovenskega jezika in književnosti pedagoške ali nepedagoške smeri.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite