Slovenistika

  Stavba Univerze v Novi Gorici

  LogotipVrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN)
  Kraj izvajanja: Nova Gorica

  O študijskem programu

  Namen programa je v ponujanju novih vsebin, drugačnih metodologij in izvirnih pristopov. Tradicionalna slovenistična delitev na jezikovne in literarne vsebine se nadgrajuje z uvajanjem temeljnih in izbirnih predmetov s področja splošnega jezikoslovja in literarne teorije, jezikovne in književne pojave se preučuje z metodami, ki so v slovenskem prostoru nove.

  Bogat nabor izbirnih predmetov, ki so smiselno urejen po področjih, študentom omogoča, da se seznanijo z vsebinami, s katerimi se bodo srečevali pri nadaljnjem študiju ali na delovnem mestu. Profesorji študente že med študijem spodbujajo za samostojno raziskovanje posameznih tem ali problemov in jih ob strokovnih vsebinah s področja književnosti in jezika seznanjajo tudi z drugimi humanističnimi in družboslovnimi vsebinami, kar jim omogoča lažji prehod na raziskovalne programe druge stopnje ali nadaljevanje študija za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.

  Tisti študenti, ki se želijo po opravljeni prvi stopnji zaposliti, lahko izbirajo med praktičnimi vsebinami, ki jih bodo potrebovali v prihodnji službi: računalništvo, lektoriranje, založništvo,…

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija -izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800 €

  Prejšnji članekKulturna zgodovina
  Naslednji članekDigitalna humanistika

  Urednica revije Študent