Slovenski jezik in književnost (pedagoški) (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor slovenskega jezika in književnosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v osnovni šoli in vseh letnikih srednjih šol in gimnazij. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci in dijaki.

Študijski program v okviru obveznega PDP-modula z didaktiko slovenskega jezika in književnosti diplomanta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Obvezni predmeti za jezik in književnost zagotavljajo primeren in zaokrožen nabor jezikovnih in literarnozgodovinskih vsebin, povezanih z aktualnimi vprašanji slovenščine kot učnega predmeta v osnovni in srednji šoli ter eseja in njegovih žanrov. Izbirne jezikovne vsebine diplomanta usmerjajo k slovenščini kot jeziku komunikacije v razredu, ponujajo mu aktualen pogled na jezik otrok in mladine, usposabljajo ga za ustrezno rabo normativnih priročnikov pri delu v razredu, ozaveščajo pomembne jezikoslovce, slovničarje in slovaropisce, vključujejo poznavanje elektronske komunikacije in pristopa k oblikovanju besedila. Tudi izbirni predmeti s področja književnosti izostrujejo specifična vprašanja sodobnega pouka književnosti tako, da nudijo pregled nad literarno programskimi in estetskimi koncepti v slovenski književnosti, odpirajo vprašanja književnosti in medijev, določajo mesto satire in humorja v slovenski dramatiki, ponujajo poseben pogled na ustvarjanje književnic, hkrati pa vključujejo interdisciplinarni, tj. sociološki in filozofski, pogled na literaturo.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja slovenski jezik in književnost ali
  • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 24 KT: Teorija književnosti (3 KT), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 KT), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 KT), Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 KT), Oblikoslovje in besedoslovje (6 KT) in Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 KT), ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 24 KT: Teorija književnosti (3 KT), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 KT), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 KT), Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 KT), Oblikoslovje in besedoslovje (6 KT) in Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 KT), ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 30 KT, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede) – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma do 20 KT.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
225SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se