Sociologija (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani sociolog (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Študenti pridobijo temeljita osnovna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in njenih dejavnostih, kar jim omogoča, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in miselne procese v razvijajoči se in vedno dinamični družbi, tako slovenski, kot tudi v širši evropski in svetovni družbi.

Prva dva letnika študija sta skupna za vse vpisane, v tretjem letniku pa študent izbere predmete iz dveh ponujenih modulov, ki predstavljata vsebinsko logični prehod na drugostopenjske programe (sociologija kulture, samostojni ali dvodisciplinarni program, ali sociologija – pedagoški program).

Ob koncu študija diplomant sociologije pridobi ustrezno pojmovno in metodološko, pa tudi praktično uporabno znanje, ki mu zagotavlja ustrezne kompetence, na podlagi katerih lahko suvereno in uspešno vstopi na trg dela ali nadaljuje študij na drugi stopnji. Zaposlitev, ki jo omogoča nabor splošnih in predmetno specifičnih kompetenc, vključuje širok prostor kulturno-družbenih ustanov, oglaševalne, turistične in druge agencije, knjižnice, kulturne domove, nevladne, državne in mednarodne organizacije.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

Prejšnji članek
Naslednji članek