Sodobno proizvodno inženirstvo

  Pročelje šole

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Diplomirani inženir strojništva (VS)
  ?️ Kraj izvajanja: Celje

  O študijskem programu

  Temeljni cilji programa so predvsem zasledovati potrebe in interese nacionalnega gospodarstva in s tem tudi želja in interesov študentov po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki jim bodo zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa diplomantom omogočiti pridobiti primerna temeljna inženirska znanja in uporabna znanja s področja sodobnih tehnologij in tako tudi ustrezno zaposljivost in jim zagotoviti širšo razgledanost na širšem področju strojništva, da bodo tako sposobni interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki drugih področij.

  Diplomanti so ustrezno usposobljeni za nadaljevanje študija na 2. stopnji in za vseživljenjsko učenje. Lahko se zaposlijo v vseh vejah industrije, v podjetjih, ki razvijajo in izdelujejo nove izdelke oziroma so potrebna naravoslovno-tehnična znanja.

  Delujejo lahko na področjih: razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah; razvoja in konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov; testiranja materialov ter preizkušanje in vzdrževanja strojnih delov ter naprav; meritev na področju strojništva; organiziranja dejavnosti v različnih anogah vodenja proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah; razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov.

  Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in upravnih službah, vojski, zdravstvu,…

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

  Prejšnji članekForenzične preiskave v financah in računovodstvu (Maribor)
  Naslednji članekHotelirstvo in turizem

  Urednica revije Študent