Španski jezik in književnost (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant španskega jezika in književnosti (UN) in …
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje španskega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe španščine, znanja o jezikovnem stiku med španščino in slovenščino, znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje kultur in književnosti špansko govorečih skupnosti, odprtost in zmožnost razumevanja govorcev španskega in drugih jezikov, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomanti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi z drugim študijskim področjem in skladno z okoliščinami delovanja oziroma raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz splošne mature iz predmeta španščina – če je kandidat predmet že opravljal pri poklicni maturi pa izpit iz splošne mature iz predmeta tuji jezik ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
  • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
473SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se