Strojništvo

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir strojništva
  ?️ Kraj izvajanja: Litija

  O študijskem programu

  Poklic inženirja strojništva je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji in Evropski uniji. Delovna področja, ki jih opravlja, so izjemno raznovrstna in široka. V vseh vejah industrije in tudi drugih delih gospodarstva tvorijo stroji, naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev , naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje.

  Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajša zastoje ter zmanjša sekundarno škodo; večja podjetja imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodnjo – skrbi za zagotavljanje varnostnih ukrepov in varstva okolja ter komunicira s strankami.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.