Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

  Pedagoška fakulteta Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti) Pedagoška fakulteta Ljubljana
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister supervizije, osebnega in
  organizacijskega svetovanja
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Namen programa je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja.

  Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin.

  Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij).

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, s področij družboslovja, humanistike ali zdravstva,in najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi (skladno z merili Združenja nacionalnih organizacij za supervizijo v Evropi – ANSE), ali
  • končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 KT, in najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi (skladno z merili Združenja nacionalnih organizacij za supervizijo v Evropi – ANSE), ali
  • končan drug študijski program prve stopnje ter opravljene obveznosti, ki so pogoj za vpis na ta študijski program druge stopnje, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.100€.

  Prejšnji članekSpecialna rehabilitacijska pedagogika
  Naslednji članekIzobraževanje učiteljev in edukacijske vede
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing