Tehnologije in sistemi

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Novem mestu
Zavod:
Fakulteta za strojništvo UNM
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir tehnolog (VS)
Kraj izvajanja:
Novo mesto

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante za uspešno vključitev v neposredno delovno okolje ali nadaljevanje študija. na področju tehniških ved. Diplomanti osvojijo tehniško, tehnološko, informacijsko, organizacijsko, ekonomsko, sociološko, pravno znanje in metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek inženirske prakse ali nadaljevanje izobraževanja. Pridobijo tudi znanje, ki je potrebno za presojo družbene, okoljske in etične odgovornosti pri svojem delu.

Skladno s potrebami gospodarstva in strategijo razvoja so diplomanti usposobljeni za načrtovanje, upravljanje in vodenje procesov proizvodnje in poslovanja. S strokovnim znanjem s področij tehnologij, tehnoloških sistemov, procesne tehnike, informacijskih sistemov, ravnanja z okoljem, upravljanja in vodenja, človeških virov, vzdrževanja in diagnostike sistemov v neposrednem delovnem okolju sledijo ciljem celovite kakovosti in poslovne odličnosti.

Program namenja veliko pozornosti usposabljanju za projektno in timsko delo. Predmetnik zato vključuje poleg strokovnih predmetov tudi področje vodenja in ravnanja z zaposlenimi, usposabljanje za vodenje proizvodnje, aplikacijo razvojnih trendov stroke, vodenje projektov, izvajanje marketing in prodajo.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Prejšnji članek
Naslednji članek