Sponzorirano

  Teorije plesnih umetnosti

  Knjižna polica
  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Samostojni visokošolski zavodi
  🏢 Zavod: Alma Mater Europaea - Akademija za ples
  📅 Trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ljubljana ali Maribor
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Magistrski program Študije plesnih umetnosti vključujejo različna polja delovanja, kar je ključnega pomena za ustvarjalnost današnjega časa. V tem smislu gre za razširitev različnih plesnih zvrsti (npr. sodobnega plesa, jazz plesa, baleta … ) in sega na področje novih medijev, filozofije, študije spolov, feminizma, vprašanja javnega prostora, razširjene koreografije, v širšem smislu pa tudi razmerij med izobraževanjem, ustvarjanjem, produkcijo in refleksijo. Ker gre za interdisciplinarne in medžanrske dejavnosti, je izobraževanje usmerjeno na povezovanju (že pridobljene plesne prakse) in povezovanju s teorijo, prakso in razpiranju ustvarjalnih, edukacijskih, pedagoških, raziskovalnih, refleksivnih in organizacijskih vidikov umetnosti.

  Vpisni pogoji

  V podiplomski študijski program Študije plesnih umetnosti se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
   – kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program),
  –  kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (predbolonjski program)
  –  kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.

  Kot ustrezna strokovna področja predhodne izobrazbe se upoštevajo: družboslovje, humanistika, ples, koreografija.

  V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij. Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne in humanistične vede, področje plesa in koreografije.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

  Študijske smeri

  Program je smer študijskega programa “Študije plesnih umetnosti”.

  Sponzorirano

  Exit mobile version