Tolmačenje (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister tolmačenja
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Magistrski program iz tolmačenja usposoblja visoko kvalificirane tolmačke in tolmače, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program bo omogočal tolmačkam in tolmačem, da se bodo lahko profesionalno soočili s trenutnimi zahtevami trga in bodo sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam tolmaškega trga. Tolmačke in tolmači bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini in dveh tujih jezikih) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Z uporabo odgovarjajočih tehnik bodo sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni bodo za samostojno delo in za delo v skupini, ki ga bodo opravljali deontološko korektno in v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Program zagotavlja tudi visoke kompetence s področja vsebin teorije prevajanja in tolmačenja tako, da bo magistrom oziroma magistricam tolmačenja omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki tolmačke oz. tolmači soočali pri svojem delu.

Vpisni pogoji

  • Diploma prve stopnje Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju) ter opravljen preizkus tolmaških sposobnosti, ali diploma prve stopnje z drugega strokovnega področja ter opravljen opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov glede na želeno smer študija in preizkus tolmaških sposobnosti – glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter opravljen opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov glede na želeno smer študija in preizkus tolmaških sposobnosti – glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT.
Prejšnji članek
Naslednji članek