Turistični management

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Ekonomska fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Dvoletni magistrski programa izobražuje kvalificirane diplomante, da so sposobni ukvarjati se z velikimi izzivi sodobnega turizma.

Skozi vrhunsko izobraževanje, ki temelji predvsem na raziskavah, diplomanti pridobijo zahtevane kompetence za delo na področju razvoja in upravljanja turizma na trajnosten način.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (turizem, ekonomija, poslovodenje in organizacija, turistično geografijo ali druga relevantna področja družbenih ved ali humanistike) in doseženih najmanj 180 KT, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih nesorodnih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.682€.

Prejšnji članek
Naslednji članek