Umetnostna zgodovina (enopredmetni)

  Filozofska fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani umetnostni zgodovinar (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Diplomant študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel.

  Z osvojenim znanjem je diplomant študijskega programa usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine (dokumentalistika in arhivistika, muzejska oziroma galerijska pedagogika). Študijski program usposablja tudi za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu: vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije,…

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz splošne mature iz predmeta umetnostna zgodovina – če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa katerikoli drug predmet iz splošne mature ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.