Uprava

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za upravo UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister upravnih ved
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Magistrski študijski program sledi modernim razvojnim trendom upravnih sistemov, kjer študent pridobi vsa potrebna teoretična znanja iz medsebojno tesno povezanih področij (upravno-pravno, ekonomsko, organizacijsko in informacijsko) delovanja uprave in tako nadgradi in poglobi upravna znanja in sposobnosti pridobljene na dodiplomskem študiju.

Študijski program je zasnovan tako, da študenta uvede v poglobljeno samostojno raziskovalno delo in avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov.

Študijski program je oblikovan tako, da se v prvem delu posluša obvezne, skupne predmete, v drugem delu pa se deli na štiri smeri: upravno-pravno, upravno-organizacijsko, upravno-ekonomsko in upravno-informacijsko, kar študentu omogoča, da v drugem letniku študija svoje znanje še poglobi na ožjem izbranem področju, bodisi zaradi že pridobljenih praktičnih izkušenj ali načrtovane bodoče zaposlitve.

Vpisni pogoji

  • Zaključen visokošolski strokovni program Javna uprava ali
  • zaključen visokošolski strokovni študijski program Uprava (VS) 1. stopnja (180 KT) ali
  • zaključen univerzitetni program Uprava 1. stopnja (180 KT) ali
  • zaključen dosedanji triletni visokošolski strokovni program ali triletnih študijski programo 1. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne, ekonomske, informacijske in organizacijske smeri ter 2. letniku vpisana upravno-pravna smer, ali
  • zaključen dosedanji triletni visokošolski strokovni program ali triletni študijski program 1. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij, do vpisa v 2. letnik opravljeni diferencialni izpiti univerzitetnega programa Uprava 1. stopnja: Upravni postopek in upravni spor (8 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija javne uprave (8 KT) ter v 2. letniku vpisana upravno-pravno smer.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550€

Študijske smeri

  • Upravno-ekonomska smer
  • Upravno-informacijska smer
  • Upravno-organizacijska smer
  • Upravno-pravna smer
Prejšnji članek
Naslednji članek