Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za upravo UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk:
240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
doktor znanosti / doktorica znanosti
Kraj izvajanja:
Ljubljana in Reka, Hrvaška

O študijskem programu

Na skupnem doktorskem študijskem programu Upravljanje in ekonomika javnega sektorja se boste seznanili z aktualnimi vprašanji upravljanja javnega sektorja. Izhodišče predstavljajo spoznanja upravne znanosti, ki jih določa presečišče (spo)znanj s področij upravljanja, upravnega prava, ekonomike, menedžmenta, javnih financ, organizacije in informatike javnega sektorja. Na programu boste imeli možnosti za poglobljene kritične analize, evalvacije in razvoj novega znanja, potrebnega za boljše delovanje javnega sektorja. Pridobili boste teoretsko-znanstvena in metodološka znanja, ki so potrebna za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in praktičnih problemov na področju upravljanja in ekonomike javnega sektorja. Program izvajamo skupaj s partnersko fakulteto: Ekonomsko fakulteto iz Reke, Republika Hrvaška.

Vpisnina in šolnina

Vpisnina

  • prvi vpis v program: 32 EUR
  • vsi nadaljnji vpisi v višji letnik in dodatno leto: 24 EUR

Šolnina za doktorski študij za celoten program znaša 11.000,00 EUR:

1. letnik: 3.670,00 EUR

2. letnik: 3.670,00 EUR

3. letnik: 3.660,00 EUR

Študent lahko šolnino poravna v šestih (6) obrokih.

Možno je tudi sofinanciranje šolnine.