Upravljanje podeželja in krajine

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir kmetijstva in krajine
  ?️ Kraj izvajanja: Nova Gorica

  O študijskem programu

  Cilji študija so doseženi s premišljenim združevanjem kmetijskih, živilskih, rekreacijskih, turističnih in poslovnih vsebin. Program zato vključuje sodobne vsebine z vseh področij, ki so pomembna za razvoj podeželja. Študenti lahko s pomočjo izbirnih modulov zadostijo svojim potrebam in željam po znanju s področja vinogradništva in vinarstva, fitofarmacije, turizma in/ali trženja.

  Diplomanti pridobijo višješolsko strokovno izobrazbo na osnovi različnih poklicnih standardov: Upravitelj kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje, Kmetijski farmacevt, Upravljalec športnih in rekreacijskih površin ter Trener konj in učitelj jahanja.

  Študentje v času študija pridobijo praktično uporabna znanja – kompetence z laboratorijskimi vajami in praktičnim izobraževanjem, ki se izvajajo v laboratorijih, na šolskem posestvu, na (mojstrskih) kmetijah, ali v podjetjih. Izvedbo praktičnega izobraževanja vsebinsko in organizacijsko usklajuje predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja z mentorjem v instituciji. Napredovanje študentove praktične usposobljenosti spremlja na delovnem mestu mentor in o tem obvešča organizatorja. Praktično izobraževanje je možno opravljati v različnih institucijah.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.