Upravljanje podeželja in krajine

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir kmetijstva in krajine
  ?️ Kraj izvajanja: Ptuj

  O študijskem programu

  Študentje se tekom študija naučijo: uporabljati okolju prijazne tehnologije kmetovanja in alternativne vire energije; učinkovito organizirati, izvajati in spremljati kmetijsko proizvodnjo, predelavo in dodelavo kmetijskih proizvodov; oblikovati blagovno znamko in sodobne metode trženja v kmetijstvu in v drugih dejavnostih na podeželju; voditi prodajo kmetijskih pridelkov in storitev ter izdelkov dopolnilnih dejavnosti.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.