Upravljanje podeželja in krajine

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir kmetijstva in krajine
  ?️ Kraj izvajanja: Šentjur

  O študijskem programu

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem; pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine; pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu: oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.