petek, 27 januarja, 2023

Varovanje

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Inženir varovanja
?️ Kraj izvajanja: Kranj

O študijskem programu

Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja; razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik; razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature; oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela; sposobnost za organizacijo lastnega dela; poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.