Sponzorirano

  Varstvo okolja in komunala

  Knjižna polica
  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Višješolski
  🏛️ Univerza: Višješolski zavodi
  🏢 Zavod: DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
  📅 Trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Online
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Znanje diplomantov je zaželeno na področju urejanja okolja, pri vzdrževanju prometnih in zelenih površin, načrtovanju in izgradnji vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, ravnanju z odpadnimi vodami in odpadki.

  Študij jim poleg zvišanja izobrazbe omogoča tudi osebno napredovanje.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  Sponzorirano

  Exit mobile version