Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister inženir okoljskega gradbeništva
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Diplomant pridobi poglobljena temeljna znanja s področja naravoslovja, nadgrajena s temeljnimi in predvsem uporabnimi strokovnimi gradbeno-tehniškimi znanji za reševanje zahtevnejših upravnih postopkov in planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje bolj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov s področja vodarskega in okoljskega inženirstva.

  V okviru študija študentje ob teoretičnih temeljnih znanjih hidrotehnike in geotehnike spoznajo moderna načela vodarstva, nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke na posameznih področjih okoljskega gradbeništva, posredovanimi na moderen način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom, terenskim delom in reševanjem problemskih nalog razvijajo veščine, ki so pomembne za interdisciplinarno delo v skupini ter nastopanje pred strokovno in laično javnostjo. Obenem se seznanijo z vodenjem projektov na področju okoljskega gradbeništva in še posebej projektiranja posameznih specialnih vrst objektov in ukrepov.

  Vsa pridobljena strokovna znanja v največji možni meri preskusijo na primerih vaj in realnih primerih uporabe, kar jim skupaj s praktičnim usposabljanjem kot sestavnim delom študijskega programa omogoča lažjo vključitev v prakso po končanem magistrskem študiju.

  Vpisni pogoji

  • Končan univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo ali
  • končan visokošolski študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti iz predmetov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo: Matematika II, Osnove kemije, Hidrologija I in Hidravlika I v skupnem obsegu 23 kreditnih točk, ali
  • končan visoki strokovni študij Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov ali
  • končan drug univerzitetni študijski program 1. stopnje ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski študijski program 1. stopnje drugih sorodnih tehničnih in biotehničnih študijev ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan drug sorodni tehniški ali biotehniški visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske reforme ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT.
  Prejšnji članekZgodovina (dvopredmetni)
  Naslednji članekZgodovina (pedagoški) (dvopredmetni)
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing