Sponzorirano

  Zakonski in družinski študiji

  Teološka fakulteta
  Sponzorirano

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Magister zakonskih in družinskih študijev
  Kraj izvajanja: Ljubljana ali Maribor

  O študijskem programu

  Program pripravi diplomante/diplomantke za profesionalne kariere, povezane z delom z družinami, pari, mladimi, predšolskimi in šolskimi otroki in starostniki tako v domačem, v cerkvenem, kot tudi skupnostnem okolju.

  Vpisni pogoji

  • Univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, zdravstveno in družboslovno). V primeru, da ima nekdo zaključen študijski program prve stopnje z 240 KT ali univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) z obsegom, primerljivim 240 KT, se mu lahko prizna do 60 KT.
  • Univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) drugih strokovnih področij, če je kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/a dodatne študijske obveznosti s področja psihologije, filozofije in teologije, ki jih glede na različnost strokovnega področja določi pristojna študijska komisija v obsegu od 10 do 60 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400 €.

  Sponzorirano

  Exit mobile version