Zdravstvena nega

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani zdravstvenik (VS), diplomirana medicinska sestra (VS)
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilj programa je, da diplomantom omogoči pridobitev strokovnega znanja in znanja s področja kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bo lahko učinkovito izvajal na dokazih temelječo zdravstveno nego in sposobnosti reševanja zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. Obenem bodo obvladovali komuniciranje z bolnikom oziroma varovancem, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu in navzven z drugimi partnerji in imeli razvito strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju zdravstvenega tima.

  Diplomanti se lahko zaposlijo v zdravstvenih zavodih, socialno–varstvenih zavodih, socialnih službah, šolskih ustanovah, negovalnih bolnišnicah, zasebnem sektorju, sanitetni enoti slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav, civilni zaščiti, humanitarnih organizacijah in v različnih evropskih in svetovnih organizacijah, ki so povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, 1. letnik: 3.240 €, 2. letnik: 3.590 €, 3. letnik: 4.180 €

  Prejšnji članekOrganizator socialne mreže
  Naslednji članekPoslovni sekretar

  Urednica revije Študent