Zdravstvena nega

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Visoka zdravstvena šola v Celju
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja:
Celje

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice ter smernicami Bolonjske deklaracije.

Diplomantki so po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. stopnji. Usposobljeni so tudi za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno vzgojo in izobraževanje ter za organizacijo dela in razvojno raziskovalno dejavnost.

Zaposlijo se lahko v primarni zdravstveni dejavnosti (osnovna zdravstvena dejavnost), v sekundarni zdravstveni dejavnosti (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost), v terciarni zdravstveni dejavnosti (dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali v kliničnih oddelkih ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov), v posebni specialistični dejavnosti (socialno medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost), v socialnih in posebnih socialnih zavodih, v zdraviliški zdravstveni dejavnosti in v zasebni zdravstveni dejavnosti.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.400€

Prejšnji članek
Naslednji članek