Sponzorirano

  Zdravstvena nega

  Zdravstvena fakulteta
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Visokošolski
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Zdravstvena fakulteta UL
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ljubljana
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika, za delo na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Diplomant programa med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, odločanja, sporočanja, sporazumevanja.

  Vpisni pogoji

  Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000 €

  Sponzorirano

  Exit mobile version