Zgodnje učenje in poučevanje

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Koper

⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Doktor znanosti
?️ Kraj izvajanja: Koper

O študijskem programu

Cilji programa so študentom omogočiti: raziskovanje pedagoške prakse z namenom usvajanja in razvijanja novega znanja, spoznavanje in razumevanje razvojnih posebnosti v zgodnjem razvoju otroka, raziskovanje problemov, ki so neposredno povezani s profesionalnim interesom posameznikov ali pedagoških inštitucij, razvijanje kritičnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri reševanju teoretičnih in praktičnih problemov in pri iskanju rešitev njihove profesionalne prakse, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposabljanje za reševanje najzahtevnejših problemov in usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja.

Obenem pa jih program usposobi za vodenje zahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zgodnjega učenja, za razvijanje sodelujočega profesionalnega učenja ter za upoštevanje poklicne etike.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
  • zaključen dodiplomski univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
  • končan študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.620€

Prejšnji članek
Naslednji članek