Živilstvo in prehrana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir živilstva in prehrane
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Program omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v izbirnem delu programa. Tako so v tem delu poleg standardnih živilskih modulov še moduli s področij prehrane, varne hrane, trženja, vinarstva, zagotavljanja kakovosti, analize živil in hrane,… To povečuje zaposlitvene možnosti diplomantov in s tem atraktivnost programov. Stroka je v programu nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi.

  Cilj programa je tako izobraziti inženirje s strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja živilskih tehnologij in prehrane, da pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva in prehrane, pridobijo in poglobijo teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke in oblikujejo odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane ter samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.