Znanosti o okolju

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Novi Gorici
Zavod:
Fakulteta za podiplomski študij UNG
Trajanje študija:
IZREDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk:
240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
doktor znanosti / doktorica znanosti
Kraj izvajanja:
Nova Gorica

O študijskem programu

Program Znanosti o okolju tretje stopnje je doktorski študijski program. Študij poteka v angleškem jeziku. Pri raziskovalnem delu med študijem se študenti lahko usmerijo v proučevanje temeljnih pojavov v okolju. kot tudi izboljševanju tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja, ter razvoju in uvajanju novih tehnik zaznavanja onesnaževal v okolju. Poleg naravoslovno-tehničnih vsebin pa se študenti lahko posvetijo raziskavam vpliva človekovih aktivnosti na naravno okolje in kvaliteto bivanja človeka v njem, preučujejo posledice sprememb v okolju v prihodnosti itd.

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Znanosti o okolju se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

    • Študijski program druge stopnje;
    • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
    • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
    • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
    • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Šolnina

Za posamezni letnik: 4.000€

Prejšnji članek
Naslednji članek