Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola